KONFERENCJA ROZPOCZNIE SIĘ ZA:

Szanowni Państwo!

Zapraszamy serdecznie do udziału w XVIII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Otorynolaryngologia Łódź 2021” w połączeniu z XIII Konferencją Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego, która odbędzie się online w dniach 18-20 listopada 2021 roku.

Ze względu na nadchodzącą kolejną falę pandemii, znów spotykamy się w sieci,
na platformie, która pozwala na dostęp do sesji konferencyjnych z dowolnego miejsca i z wybranego urządzenia (komputer, smartfon) z dostępem do Internetu.

Jak co roku, odbędą się sesje plenarne (wykładowe) z udziałem uznanych ekspertów, dotyczące szerokiej tematyki otorynolaryngologii, otorynolaryngologii dziecięcej, otoneurologii, audiologii i foniatrii.

Nie rezygnujemy również z cieszącej się uznaniem sesji doniesień oryginalnych, która z racji ograniczonego czasu odbywać się będą jako 5 minutowe prezentacje plakatowe.

Wierzymy, że tradycyjnie XVIII Konferencja „Otorynolaryngologia 2021” stanie się platformą wymiany wiedzy, myśli i doświadczeń dla szerokiego grona lekarzy i specjalistów innych zawodów medycznych.

Do zobaczenia w wirtualnej Łodzi!

Prof. dr hab. med. Mariola Śliwińska-Kowalska
Przewodnicząca Komitetu Naukowego i Organizacyjnego
Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Audiologicznego
i Foniatrycznego
ORGANIZATORZY:

• Klinika Audiologii i Foniatrii, Instytut Medycyny Pracy
• Redakcja portalu „Otorynolaryngologia – przegląd kliniczny”
• Polskie Towarzystwo Audiologiczne i Foniatryczne

PARTNERZY KONFERENCJI:

PROGRAM

PROGRAM RAMOWY

Czwartek, 18 listopada 2021

 • OTWARCIE KONFERENCJI 17:00
 • WYKŁAD INAUGURACYJNY
 • Przerwa
 • SESJA RYNOLOGICZNA
  • Podłoże genetyczne przewlekłego zapalenia zatok
  • Poszerzone dostępy endoskopowe do zatoki czołowej
  • Powikłania chirurgii endoskopowej zatok
  • Opieka pooperacyjna po endoskopowych zabiegach zatok przynosowych u dorosłych i dzieci
 • Przerwa
 • SESJA Gorący temat
 • Przerwa
 • SESJA LARYNGOLOGICZNO-ONKOLOGICZNA
  • Nowoczesna diagnostyka i leczenie przerzutów z nieznanego ogniska (CUP)
  • Bezdechy senne
  • Szumy uszne – kiedy otochirurg może coś zaproponować
  • Ocena narządu głosu pacjentów po chordektomii z użyciem kamery szybkiego filmu

Piątek, 19 listopada 2021

 • SESJA FONIATRYCZNA
  • Wprowadzenie: Interdyscyplinarność w foniatrii- potrzeba czy konieczność ?
  • Sztuczna inteligencja w diagnostyce zaburzeń głosu i mowy
  • Procedury zmiany głosu w transseksualizmie - aspekty medyczne i pozamedyczne
  • Zaburzenia głosu i mowy w praktyce fizjoterapeutycznej (prezentacja przypadków)
  • Interdyscyplinarne podejście w rehabilitacji narządu głosu w ramach prewencji rentowej ZUS
 • Przerwa
 • SESJA AUDIOLOGICZNO-OTOCHIRURGICZNA
  • Badania przesiewowe słuchu u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym
  • Elektryczna stymulacja narządu równowagi
  • Postępowanie w rzadkich przypadkach otochirurgicznych
 • Przerwa
 • SESJA Pro i kontra
  • Postępowanie zachowawcze vs operacyjne w porażeniach fałdów głosowych

Sobota, 20 listopada 2021

 • SESJA OTOLARYNGOLOGII DZIECIĘCEJ
  • Ropień Bezolda - powikłanie zapalenia ucha środkowego
  • Leczenie perlakowego zapalenia ucha środkowego u dzieci
  • Niewykształcenie nozdrzy tylnych
  • Techniki endoskopowe w chirurgii krtani u dzieci
 • Przerwa
 • SESJA „Gorący Temat”
 • Zapoznanie się z wirtualną sesją plakatową
 • SESJA NEUROOTOLOGICZNA:
  Zastosowanie kliniczne badania vHIT w praktyce otorynolaryngologicznej

  • Od HIT do vHIT – trzydziestoletnia historia
  • Metodologia i analiza zapisu badania vHIT
  • vHIT a inne badania diagnostyczne u chorych z zawrotami głowy
  • vHIT w codziennej praktyce lekarskiej
 • PODSUMOWANIE DONIESIEŃ PLAKATOWYCH
 • ​Zakończenie konferencji 14:30
WARSZTATY

WARSZTATY

Czwartek, 18 listopada 2021

 • 15:00 – 16:30   Warsztat I
  Wartość badań obiektywnych słuchu w wyznaczaniu progu słuchu u małych dzieci

Piątek, 19 listopada 2021

 • 15:00 – 15:45   Warsztat II
  Wykorzystanie badań instrumentalnych w procesie rehabilitacji pacjentów z zaburzeniami połykania
 • 16:00 – 16:45   Warsztat III
  Wprowadzenie do chirurgii endoskopowej zatok przynosowych

Sobota, 20 listopada 2021

 • 8:30 – 9:15   Warsztat IV
  Interpretacja wyników badań videonystagmograficznych (VNG)


DONIESIENIA PLAKATOWE

DONIESIENIA PLAKATOWE

Na konferencji przewidujemy sesje doniesień plakatowych. Plakaty w formie elektronicznej zostaną zamieszczone na stronie konferencji, do przeglądania przez uczestników.
Prosimy o przesyłanie streszczeń do dnia 10 października 2021 roku.

PARTNERZY KONFERENCJI

PARTNERZY KONFERENCJI

  Tegoroczna Konferencja odbędzie się w internecie, od 18 do 20 listopada 2021 r.
  Serdecznie zapraszamy do zaprezentowania swoich firm i produktów podczas Konferencji.
  W miejsce tradycyjnych stoisk i innych form tradycyjnej promocji proponujemy dostosowane
  do tegorocznej formuły Konferencji pakiety promocyjne.
  W celu uzyskania oferty współpracy prosimy o kontakt z Biurem Organizacyjnym.

KONTAKT

KONTAKT

Biuro Organizacyjne MEDITON

ul. Sienkiewicza 101/109 lok.115, 90-301 Łódź
tel/fax: (42) 636 35 18, tel.: (42) 636 35 30
e-mail: mediton@mediton.pl

P A T R O N I   M E D I A L N I:

   

       

2021 Copyright by MEDITON. All right reserved.