Przewodnicząca:

 • Prof. dr hab. Mariola Śliwińska-Kowalska 
  Klinika Audiologii i Foniatrii Instytutu Medycyny Pracy, Łódź

Członkowie:

 • Dr n. med. Marzena Bielińska
  Klinika Otolaryngologii, Onkologii Laryngologicznej, Audiologii i Foniatrii, Wydział Lekarski Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
 • Dr hab. n. med. Paweł Burduk,prof. UMK
  Katedra Otolaryngologii, Foniatrii i Audiologii, Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr n. med. Krzysztof Dalke
  Ordynator Oddziału Otolaryngologicznego, Regionalny Szpital Specjalistyczny w Grudziądzu
 • Lek. Maciej Dec
  Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach
 • Prof. nadzw. dr hab. n. med. Karolina Dżaman
  Klinika Otolaryngologii Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
 • Dr hab. n. med. Marcin Gabriel, prof. UM
  Klinika Chirurgii Ogólnej i Naczyń Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
 • Prof. dr hab. Paweł Golusiński 
  Katedry Otolaryngologii i Chirurgii Szczękowo - Twarzowej w Zielonej Górze
 • Dr hab. n. med. Tomasz Gotlib
  Klinika Otolaryngologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 • Dr Alina Górska
  Centrum Słuchu i Mowy Medincus w Kajetanach
 • Dr hab. med. Dorota Hojan-Jezierska
  Zakładu Protetyki Słuchu, Katedra Biofizyki Uniwersytet im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Dr n. med. Barbara Jamróz
  Katedra i Klinika Otorynolaryngologii, Chirurgii, Głowy i Szyi Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 • Prof. dr hab. Ireneusz Kantor
  Klinika Otolaryngologii WIM w Warszawie
 • Dr hab. med. Michał Karlik, prof. UMP
  Katedry i Kliniki Foniatrii i Audiologii Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
 • Prof. dr hab. med. i n. o z. Krzysztof Kochanek
  Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, Kajetany/Warszawa
 • Prof. dr hab. med. Wiesław Konopka
  Klinika Otolaryngologii Instytutu "Centrum Zdrowia Matki Polki", Łódź
 • Dr n. med. Marzena Kubiczek-Jagielska
  Klinika Otolaryngologii WIM w Warszawie
 • Dr hab. med. Wojciech Kukwa
  Klinika Otolaryngologii Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 • Dr Maciej Kusiński
  Kierownik Ośrodka Badania i Leczenia Narządu Słuchu i Równowagi z Poradnią Audiologiczną 4- tego Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu
 • Dr hab. n. med. Józef Mierzwiński, prof. UMK
  Ordynator Oddziału Otolaryngologii, Audiologii i Foniatrii Dziecięcej Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy
 • Prof. dr hab. med. Maciej Misiołek
  Kliniczny Oddział Laryngologii, Szpital Specjalistyczny, Zabrze
 • Prof. dr hab. inż. Andrzej Waldemar Mitas
  Katedra Informatyki i Aparatury Medycznej Wydział Inżynierii Biomedycznej, Politechnika Śląska
 • Prof. dr hab. med. Waldemar Narożny
  Katedra i Klinika Otolaryngologii, Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk
 • Dr hab. med. Ewa Niebudek-Bogusz, prof. UM
  Klinika Otolaryngologii i Laryngologii Onkologicznej I Katedry Otolaryngologii UM, Łódź
 • Prof. dr hab. med. Jurek Olszewski
  Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej, Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM, Łódź
 • Prof. dr hab. n. med. Marek Rogowski
  Klinika Otolaryngologii, Uniwersytet Medyczny Białystok
 • Dr hab. n. med. Ewelina Sielska-Badurek
  Katedry i Kliniki Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Dr hab. med. Anna Sinkiewicz, prof. UMK
  Zakład Foniatrii i Rehabilitacji Głosu, Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr J. Biziela, Bydgoszcz
 • Prof. dr hab. med. i n. o z. Piotr H. Skarżyński
  Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, Kajetany/Warszawa
 • Dr hab. med. Agata Szkiełkowska, prof. nadzw.
  Klinika Foniatrii,Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, Kajetany/Warszawa
 • Prof. dr hab. med. Jarosław Szydłowski
  Klinika Otolaryngologii Dziecięcej Katedry Otolaryngologii, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
 • Prof. dr hab. med. Marcin Szymański
  Katedra i Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Dr n. med. Grażyna Tacikowska
  Centrum Słuchu i Mowy Medincus w Kajetanach
 • Dr hab. n. med. Bożena Wiskirska-Woźnica
  Katedra i Klinika Foniatrii i Audiologii, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu 
 • Dr hab. med. Ewa Zamysłowska-Szmytke, prof. IMP
  Klinika Audiologii i Foniatrii Instytutu Medycyny Pracy, Łódź 
 • Dr hab. n. med. Tomasz Zatoński, prof. UMW
  Katedra i Klinika Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi,Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 • Prof. dr n. med. Andrzej Żarowski
  Klinika Otolaryngologii Europejskiego Instytutu Otolaryngologii Chirurgii Głowy i Szyi w Antwerpii