REJESTRACJA i OPŁATY

Rejestracja została zamknięta. Zapraszamy osoby zarejestrowane do uczestnictwa w Konferencji.

Opłata rejestracyjna:

I termin opłaty do 31 października 2021:

  • Rejestracja dla osób niebędących członkami PTAF:   350 zł brutto
  • Rejestracja dla członków PTAF:   290 zł brutto

II termin opłaty po 31 października 2021:

  • Rejestracja dla osób niebędących członkami PTAF:   400 zł brutto
  • Rejestracja dla członków PTAF:   340 zł brutto

Warsztaty:

  • Warsztat w cenie opłaty konferencyjnej.

Opłata rejestracyjna uczestnika obejmuje:

  • dostęp do udziału online w sesjach naukowych
  • dostęp do udziału online w warsztatach konferencyjnych
  • dostęp do nagrań konferencyjnych przez 3 miesiąca od daty zakończenia konferencji
  • dostęp do materiałów promocyjnych Partnerów Konferencji
  • elektroniczny certyfikat potwierdzający uczestnictwo i zdobycie punktów edukacyjnych

Opłatę rejestracyjną należy przesłać na konto Biura Organizacyjnego MEDITON:
Nr konta 51 1090 2705 0000 0001 0902 9455
tytuł przelewu: Imię i Nazwisko, z dopiskiem ORL 2021

Ważne informacje:
• przed dokonaniem rejestracji należy zapoznać się z regulaminem uczestnictwa w Konferencji ORL 2020
• w celu rejestracji grupowej prosimy o kontakt z Biurem Organizacyjnym Mediton

Warunki zmian i rezygnacji.
Wpłynięcie formularza zgłoszeniowego zostanie potwierdzone przez Biuro Organizacyjne drogą mailową. W informacji zwrotnej otrzymają Państwo kwotę do wpłaty. Zmiany i anulacje w formie pisemnej przyjmuje wyłącznie Biuro Organizacyjne Mediton, ul. Sienkiewicza 101/109, 90-301 Łódź, mail: mediton@mediton.pl. Obowiązuje forma pisemna rezygnacji, wraz z podaniem numeru konta bankowego, na które zwrócimy refundowaną kwotę. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa do 30.10.2021 roku zostanie zwrócone 50% dokonanej wpłaty, w przypadku rezygnacji po 30.10.2021 roku zwrotów nie będzie.

Prosimy o zapoznanie się z dokumentami:

Regulamin uczestnictwa
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
Polityka prywatności tyka prywatności